Ngày 27/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Thủy( KH Hải Dương). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Thủy( KH Hải Dương). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.

VPHT

Ngày 27/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Thủy( KH Hải Dương). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments