Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trường(0912426089). Loại thiết bị: HDD WD 320GB. Tình trạng: ổ cứng bị bó motor.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trường(0912426089). Loại thiết bị: HDD WD 320GB. Tình trạng: ổ cứng bị bó motor.

a.Trường

Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trường(0912426089). Loại thiết bị: HDD WD 320GB. Tình trạng: ổ cứng bị bó motor.
Rate this post

Comments

comments