Ngày 28/01/2015cứu dữ liệu thành công cho KH(01647430100). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ do va đập mạnh.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/01/2015cứu dữ liệu thành công cho KH(01647430100). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ do va đập mạnh.

AT

Comments

comments