Ngày 28/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy (0943168855). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Cường Mạnh

Ngày 28/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy (0943168855). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

IMG_2905

Ngày 28/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy (0943168855). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments