Ngày 28/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Hiếu (0948356590). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: format mất dữ liệu.

Cường Mạnh

Ngày 28/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Hiếu (0948356590). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: format mất dữ liệu.

Dũng

Ngày 28/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Hiếu (0948356590). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: format mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments