Ngày 28/10/2014, cứu DL thành công cho A Tân (0916 479 820 ). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

A Tân

Ngày 28/10/2014, cứu DL thành công cho A Tân (0916 479 820 ). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments