Ngày 28/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Huyền(0984407688). Loại thiết bị: Nas, dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng ổ cứng, ko nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Huyền(0984407688). Loại thiết bị: Nas, dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng ổ cứng, ko nhận.

Chị HUyền

Ngày 28/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Huyền(0984407688). Loại thiết bị: Nas, dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng ổ cứng, ko nhận.
Rate this post

Comments

comments