Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Kiên(0936333043). Loại thiết bị: ổ cứng máy tính laptop vaio. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Kiên(0936333043). Loại thiết bị: ổ cứng máy tính laptop vaio. Tình trạng: Gộp ổ.

A Kiên

Comments

comments