Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lương(0904758689). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lương(0904758689). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Bad nặng.

ALuowng Bad

Comments

comments