Ngày 29/08/2014, cứu DL thành công cho A. Hùng (0913***289). Loại thiết bị WD 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_010

Comments

comments