Ngày 29/10/2014, cứu DL thành công cho A Hải (0934 66 8861 ). Loại thiết bị: Toshiba 2.0TB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

A Hai

Comments

comments