Ngày 29/10/2014, cứu DL thành công cho A Sơn (0983 861.518). Loại thiết bị: WD 2.0TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

A Son

Comments

comments