Ngày 03/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trịnh (0916794389). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 750GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Cường Mạnh

Ngày 03/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trịnh (0916794389). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 750GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

ss750

Ngày 03/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trịnh (0916794389). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 750GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments