NGÀY 3-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Nguyễn Trung Hiếu 0984895478 Loại thiết bị: HDD 146GB SAS Tình trạng: Mất thông tin Raid.Lỗi OS ,không truy suất Data

Cường Mạnh

NGÀY 3-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Nguyễn Trung Hiếu 0984895478 Loại thiết bị:  HDD 146GB SAS Tình trạng: Mất thông tin Raid.Lỗi OS ,không truy suất Data

1

Comments

comments