Ngày 30/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0912439555). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad rất nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0912439555). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad rất nặng.

VPH

Ngày 30/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0912439555). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad rất nặng.
Rate this post

Comments

comments