Ngày 30/10/2014, cứu DL thành công cho A Hoàng (01696 246 686). Loại thiết bị: HGST 500GB . Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

a hoang

Comments

comments