Ngày 30/5/2015, cứu dữ liệu cho a. Trình( 0989154348). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/5/2015, cuu du lieu cho a. Trình( 0989154348). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch.

A TRình

Ngày 30/5/2015, cứu dữ liệu cho a. Trình( 0989154348). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch.
Rate this post

Comments

comments