Ngày 31/08/2018, cứu dữ liệu thành công cho a. Đoàn (0979756828). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 31/08/2018, cứu dữ liệu thành công cho a. Đoàn (0979756828). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Đoàn

Comments

comments