Ngày 31/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng(0912410791). Loại thiết bị: Samsung 80Gb. Tình trạng: Hỏng cơ. KH đợi lấy dữ liệu trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng(0912410791). Loại thiết bị: Samsung 80Gb. Tình trạng: Hỏng cơ. KH đợi lấy dữ liệu trong ngày.

A Hồng

Ngày 31/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng(0912410791). Loại thiết bị: Samsung 80Gb. Tình trạng: Hỏng cơ. KH đợi lấy dữ liệu trong ngày.
Rate this post

Comments

comments