Ngày 31/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Sang(0988750760). Loại thiết bị: Seagate 2.5”, dung lượng 250GB. Tình trạng: Gộp ổ, ghi đè dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Sang(0988750760). Loại thiết bị: Seagate 2.5”, dung lượng 250GB. Tình trạng: Gộp ổ, ghi đè dữ liệu.

s

Ngày 31/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Sang(0988750760). Loại thiết bị: Seagate 2.5”, dung lượng 250GB. Tình trạng: Gộp ổ, ghi đè dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments