Ngày 3/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0922112828). Loại thiết bị: ổ SSD máy laptop vaio, dung lượng 120GB. Tình trạng: Lỗi raid mất dữ liệu. HDD 0 lỗi.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0922112828). Loại thiết bị: ổ cứng SSD máy laptop vaio, dung lượng 120GB. Tình trạng: Lỗi raid mất dữ liệu. HDD 0 lỗi.

A Hoàng

Ngày 3/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0922112828). Loại thiết bị: ổ SSD máy laptop vaio, dung lượng 120GB. Tình trạng: Lỗi raid mất dữ liệu. HDD 0 lỗi.
Rate this post

Comments

comments