Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Ninh(0904545693). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1,5 TB. Tình trạng: Lỗi mất dung lượng, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Ninh(0904545693). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1,5 TB. Tình trạng: Lỗi mất dung lượng, mất phân vùng. Khách hàng cần gắp nên toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao ngay trong ngày.

A Ninh

Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Ninh(0904545693). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1,5 TB. Tình trạng: Lỗi mất dung lượng, mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments