Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Long_Cty Vinafco. 01668442662. Loại thiết bị: 5 ổ cứng máy chủ server IBM 500GB. Tình trạng: Lỗi ổ cứng Raid

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Long_Cty Vinafco. 01668442662. Loại thiết bị: 5 ổ cứng máy chủ server IBM 500GB. Tình trạng: Lỗi ổ cứng Raid. Sau khi cứu được toàn bộ dữ liệu, kỹ thuật đã cài đặt lại hệ điều hành khôi phục lại hoạt động của server.

Longh

 

Ngày 3/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Long_Cty Vinafco. 01668442662. Loại thiết bị: 5 ổ cứng máy chủ server IBM 500GB. Tình trạng: Lỗi ổ cứng Raid
Rate this post

Comments

comments