Ngày 3/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng ( 0913525930), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

20321_661144320686709_8841265609726268847_n

Ngày 3/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng ( 0913525930), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Bad.
Rate this post

Comments

comments