Ngày 4/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Hằng ( 01684267813), . Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

11250206_661144340686707_6671958063199909166_n

Ngày 4/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Hằng ( 01684267813), . Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments