Ngày 5/09/2014, cứu DL thành công cho A. Sáng (0988 ***3936). Loại thiết bị Seagate 500GB . Tình trạng: Recover Ghộp Ổ

Thu Huong Nguyễn

WP_20140905_003

Comments

comments