Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Chí( 0166966275). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Chí( 0166966275). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A. Bằng

Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Chí( 0166966275). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments