Ngày 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho A.Hùng (Hòa Bình) ổ cứng WD 10EXEX dung lượng 1TB lỗi bad sector

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho A.Hùng (Hòa Bình) ổ cứng WD 10EXEX dung lượng 1TB bad sector

10934409_603214796489970_1059431057_n

Ngày 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho A.Hùng (Hòa Bình) ổ cứng WD 10EXEX dung lượng 1TB lỗi bad sector
Rate this post

Comments

comments