Ngày 6/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Âu (0913510225). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Âu (0913510225). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.Anh Âu

Comments

comments