Ngày 6/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương ( 0986741713), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Bad sector

Thu Huong Nguyễn

20329_661154950685646_2039364101429740841_n

Ngày 6/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương ( 0986741713), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments