Ngày 7/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hùng (01647470604).Loại thiết bị : ổ cứng Samsung HM500JL, tình trạng : lỗi Bad

Thu Huong Nguyễn

Sáng ngày 7/5/2015 Anh Hùng mang tới laptop của mình tới trung tâm với tình trạng lỗi không thể truy xuất dữ liệu và ko lên được win yêu cầu phục hồi dữ liệu.Sau kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng trên bị bad.được biết dữ liệu khách hàng đang cần gấp nen đã xử lý ngay.Trong 1 giờ đã phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung lỗi bad cho anh Hùng và Bàn giao dữ liệu cho khách hàng ngay sau khi sử lý.

IMG_0278[1]

Comments

comments