Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy ( 0977 791881), . Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Bad sector

Thu Huong Nguyễn

11168578_663237837144024_6661655160622774828_n

Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy ( 0977 791881), . Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments