Ngày 07/10/2014, cứu DL thành công cho Anh Hưng 0985348161Loại thiết bị: HDD Hitachi 320gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Cường Mạnh

Ngày 07/10/2014, cứu DL thành công cho  Anh Hưng 0985348161Loại thiết bị: HDD Hitachi 320gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Ngày 07/10/2014, cứu DL thành công cho Anh Hưng 0985348161Loại thiết bị: HDD Hitachi 320gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)
Rate this post

Comments

comments