Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị. Huyền ( 01663629857). Loại thiết bị: ổ cứng western 750GB. Tình trạng: Bad sector

Thu Huong Nguyễn

11755349_663237977144010_1110493891652685467_n

Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị. Huyền ( 01663629857). Loại thiết bị: ổ cứng western 750GB. Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments