Ngày 8/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cty máy tính Chiến Tình, Hà Tĩnh ( 0988842535). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

11745593_663237907144017_5019452184430744378_n

Ngày 8/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cty máy tính Chiến Tình, Hà Tĩnh ( 0988842535). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments