Ngày8/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho Bác Hợi (0904248361).Loại thiết bị : ổ cứng Boox160GB, tình trạng : Xóa nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/5/2015 Bác Hợi mang tới trung tâm 1 ổ boox 160GB của mình với tình trạng xóa mất dữ liệu yêu cầu phục hồi dữ liệu.Chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp trên và tiến hành xử lý. Trung tâm đã phục hồi dữ liệu xóa mất dữ liệu thành công cho bác Hợi và bàn giao ngày 8/5.

IMG_0289[1]

Comments

comments