Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB hỏng đầu đọc_ 14/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/12/2015, chị Thuỷ (0985504459) có yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB. ổ cứng lỗi, không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày, đến ngày 14/12 dữ liệu đã được khôi phục hoàn toàn.

Chị THuỷ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB hỏng đầu đọc_ 14/12
Rate this post

Comments

comments