Ngày 30/06/2104,Phục hồi dữ liệu máy chủ IBM từ a.Cường( 0989..999)_ Trung tâm dữ liệu Viettel. HDD Raid Bị lỗi

. Sau 2 ngày xử lý, đến 02/07/2014 dữ liệu của khách hàng đã được khôi phục hoàn toàn.

20140703_132518

toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao cho khách hàng ngay trong đêm .