Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/10/2015, phục hồi dữ liệu cho a.Đức (0943734898): ổ cứng Fujitsu 500GB, lỗi đầu đọc.

A-ĐỨc

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments