Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop yêu cầu format – 22.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chị Nga ( Nam ĐỊnh ). Ổ cứng máy laptop Vaio yêu cầu format dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

laptop

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop yêu cầu format – 22.9
Rate this post

Comments

comments