Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop yêu cầu format – 13.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy latop Lenovo của a.Bình – 01636069236. Máy laptop được mang đến trong tình trạng yêu cầu format dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

lap top

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop yêu cầu format – 13.10
Rate this post

Comments

comments