Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB lỗi đầu đọc – 23/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/2/2016 cuumayitnh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB cho a. Hợi (0986992861). Ổ cứng không nhận, liên tục phát ra tiếng kêu do đầu đọc lỗi. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 23/2 bàn giao dữ liệu trả khách hàng.

A Hậu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB lỗi đầu đọc – 23/2
Rate this post

Comments

comments