Phục hồi dữ liệu ổ cứng SAMSUNG 250GB lỗi cơ 09/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/01/2015 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của chị Vy (0915312088). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 11/1/2016, đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng

ss 250

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng SAMSUNG 250GB lỗi cơ 09/1
Rate this post

Comments

comments