Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 750GB không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 750GB của chú Công (0983303460). Ổ cứng không nhận. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 30/1 đã lấy lại dữ liệu toàn bộ và bàn giao cho khách hàng

ss750

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 750GB không nhận
Rate this post

Comments

comments