Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB lỗi đầu từ – 2.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 500GB của a.Lâm – 0902201881. Ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi đầu từ , kỹ thuật đã cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 23/6 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

a lâm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB lỗi đầu từ – 2.8
Rate this post

Comments

comments