Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 320GB lỗi đầu đọc – 9.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 320Gb của a.Thắng – 0912484569. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 9/9 đã khôi phuc dữ liệu trọng vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Thắng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 320GB lỗi đầu đọc – 9.9
Rate this post

Comments

comments