Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB ghost nhầm – 15.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Hà – 0976563785. Ổ cứng bị ghost nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 15/9 đã khôi phục dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

hà

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB ghost nhầm – 15.9
Rate this post

Comments

comments