Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi cơ – 28.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của bạn Hoàng – 098601016. Ổ cứng seagate 500GB không nhận do lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục sau hơn 1 ngày. Ngày 28/6/2016 đẫ lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Seagate250

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi cơ – 28.6
Rate this post

Comments

comments