Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate cho Anh Phúc 1/10/2015

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/10/2015,phục hồi dữ liệu thành công cho a. Phúc (0976924818). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi firmwave.

A-Phúc-700x933

 

 

 

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate cho Anh Phúc 1/10/2015
Rate this post

Comments

comments