Phục hồi dữ liệu ổ cứng SysTemX 300GB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng SystemX của a.Sơn – 0868719179. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng dữ liệu bị Format và mất phân vùng dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

stem

Phục hồi dữ liệu ổ cứng SysTemX 300GB mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments